Här tar jag bara upp artiklar i antologier och tidskrifter. Jag har även skrivit ett 30-tal artiklar om samer och samepolitik i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.