Mark och rätt i Sameland

I ”Mark och rätt i Sameland” visar Lennart Lundmark och Lars Rumar hur flera av dagens konflikter bottnar i sekelgamla övergrepp på samernas rättigheter. Lundmark konstaterar att kronans anspråk på att äga fjällmarken med stöd av en stadga från 1600-talet är ett påfund av två unga jurister i början av 1900-talet. Han beskriver också Kronans godtyckliga behandling av samernas lappskatteland och jordeböckerna för Lappmarken under 1800-talet. Dessutom tar han upp den historiska grunden för samernas jakt- och fiskerätt.

Förre landsarkivarien vid landsarkivet i Östersund, Lars Rumar, visar hur myndigheternas motsägande och inkonsekventa syn på samernas rätt till renbete i Jämtlands län under 1800-talet påverkade tillämpningen av renbeteslagarna. Han tar också upp myndigheternas lättsinniga hantering av stadgor och förordningar angående böndernas plikt att skydda höhässjor mot renar.Boken kostar 200:- inklusive frakt och kan beställs från Rönnells antikvariat via e-post ronnells@svaf.se eller telefon 08 545 015 60 eller genom att sätta in beloppet på Rönnells plusgiro 5 00 40-5. Ange "Lundmark/Rumar" samt namn och adress på beställningen.